Home About Site Map Links Contact
Κάλυμμα κάμερας - Webcam cover

Μια TRENDY πρόταση διαφημιστικής προβολής

Ένας δυναμικός και επαγγελματικός τρόπος διαφημιστικής προβολής ! Οικονομικά μπορεί να προβάλλει και να προωθήσει κάθε υπηρεσία ή προϊόν.

Το κάλυμμα της κάμερας “Webcam Cover” είναι ένας κομψός και δημοφιλής τρόπος κάλυψης της κάμερας του υπολογιστή σας για μεγαλύτερη ασφάλεια στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας. Ορισμένοι άνθρωποι βρίσκουν τους φορητούς υπολογιστές πολύ χρήσιμη συσκευή όχι μόνο στην επικοινωνία αλλά και στη δημιουργία δεδομένων και άλλων μορφών, ωστόσο δεν γνωρίζουν όλοι τους κινδύνους από τη χρήση αυτού του gadget. Κάθε φορητός υπολογιστής, tablet, κινητό, υπάρχει πάντα μια κάμερα, παρόλο που δεν τη χρησιμοποιούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αδίστακτους ανθρώπους για να σας κατασκοπεύουν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν άτομα που γίνονται θύματα εκείνων των ανθρώπων που κατασκοπεύουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες και αποκαλύπτουν κακόβουλο υλικό σχετικά με αυτά. Προσπαθήστε να είστε σίγουροι ότι οι κάμερές σας καλύπτονται πάντα.

Το Camfecting, στον τομέα της ασφάλειας του υπολογιστή, είναι η διαδικασία προστασίας από απόπειρες εισβολής στην web κάμερα του υπολογιστή ενός ατόμου και η ενεργοποίησής της χωρίς την άδεια του κατόχου της κάμερας. Η απομακρυσμένη ενεργοποιημένη της web κάμερας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθήσουμε οτιδήποτε βρίσκεται στο οπτικό πεδίο της κάμερας web, πολλές φορές συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του κατόχου της κάμερας. Το Camfecting πραγματοποιείται συχνότερα, μολύνοντας τον υπολογιστή του θύματος με έναν ιό που μπορεί να παρέχει στον χάκερ πρόσβαση στην κάμερα του web. Αυτή η επίθεση στοχεύει συγκεκριμένα στην κάμερα του θύματος.

Συνήθως, ένας χάκερ webcam ή ένας camfecter στέλνει στο θύμα του ένα αθώο αρχείο (εικόνα, email, κτλ) που πειέχει ένα κρυφό λογισμικό (Trojan) μέσω του οποίου μπορεί να ελέγχει την κάμερα του θύματος.
Ο ιός camfecter εγκαθίσταται σιωπηλά στον υπολογιστή όταν το θύμα εκτελέσει / τρέξει το αρχείο ή την εφαρμογή που έλαβε. Μόλις εγκατασταθεί, το camfecter μπορεί να ενεργοποιήσει την web κάμερα και να τραβήξει φωτογραφίες / βίντεο. Το λογισμικό camfecter λειτουργεί ακριβώς όπως το αρχικό λογισμικό κάμερας web που υπάρχει στον υπολογιστή του θύματος, η μόνη διαφορά είναι ότι το camfecter ελέγχει το λογισμικό αντί για τον κάτοχο της κάμερας.

Τις περισσότερες φορές, οι χάκερ κατασκοπεύουν γυναίκες και τις παρακολουθούν στο σπίτι ή στο γραφείο τους. Εκτός από την παρατήρηση, μπορούν επίσης να ακούσουν αυτά που λένε ενεργοποιώντας το σύστημα μικροφώνου το υπολογιστή. Αυτός είναι ο λόγος όπου το κάλυμμα της κάμερας εγγυάται προστασία από κακοπροαίρετες προσπάθειες να σας κατασκοπεύσουν. Πολλές αστυνομικές υπηρεσίες έχουν συστήσει τη χρήση webcam cover, διότι είναι πολύ αποτελεσματικό στον αποκλεισμό και στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

Άνθρωποι που έχουν τη συνήθεια να μένουν γυμνοί στο σπίτι τους ή τους αρέσει να χορεύουν χωρίς ρούχα, ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω ζέστης τείνουν να κοιμούνται γυμνοί επειδή θέλουν να αισθάνονται άνετα.
Εάν υπάρχουν βίντεο σχετικά με τις προσωπικές σας δραστηριότητες, αυτό μπορεί να εκτεθεί δημόσια στο κοινό και να επηρεάσει τη φήμη σας.
Μπορεί να μην το παίρνετε στα σοβαρά, αλλά πρέπει πάντα να προβλέπετε τα χειρότερα σενάρια που μπορεί να συμβούν και γι αυτό το λόγο θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιείτε πάντα καλύμματα web κάμερας, Webcam Cover.

Πέρα όμως από την ιδιαίτερη λειτουργία του, έχει χαρακτηριστεί ως πολύ έξυπνη διαφημιστική ιδέα συνδυάζοντας, χαμηλό διαφημιστικό κόστος, άψογη διαφημιστική εμφάνιση, καλαισθησία και ενδιαφέρον στο χρήστη καταναλωτή για χρήση.

Μπορεί να δεχτεί μονόχρωμη ή τετράχρωμη εκτύπωση, κάθε λογότυπου ή εικαστικού.

"ΠΡΟΚΑΛΕΙ" και προβάλλει ευχάριστα και με ιδιαίτερο τρόπο κάθε προϊόν ή υπηρεσία.

Ενδεικτικές χρήσεις:

 • Διαφημιστική προβολή λγοότυπου εταιρείας
 • Διαφημιστική προβολή προϊόντων & υπηρεσίων
 • Διαφημιστικό δώρο
 • Ευχητήρια κάρτα
 • Πρόσκληση εκδήλωσης, έκθεσης, κτλ
 • Διαφημιστική προβολή περιοχής
 • Αναμνηστικό εκδήλωσης ή διοργάνωσης
 • Ξενοδοχεία
 • Εστιατόρια
 • Μπαρ
Με εμπειρία και επαγγελματική διάθεση,
είμαστε δίπλα σας στην διαφημιστική σας προβολή.Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση.


English text


Webcam Cover

A TRENDY advertising and marketing proposal

A dynamic and professional way of advertising! Economics can display and promote any service or product.

Webcam Cover Camera Coverage is an elegant and popular way to cover your computer camera for greater security at home or at work. Some people find laptops a very useful device not only in communication but also in creating data and other forms, but not everyone is aware of the dangers of using this gadget. Every laptop, tablet, cell phone, there is always a camera, although not all people use it, but it can be used by ruthless people to spy on you.

In some cases, there are people who become victims of those people who spy on their daily activities and reveal malicious material about them. Try to make sure your cameras are always covered.

Camfecting, in the field of computer security, is the process of protecting against intrusion attempts on a person's webcam computer and activating it without the permission of the camera owner. The remote activated webcam can be used to monitor anything in the webcam's field of view, often including the camera owner himself. Camfecting is most often done by infecting the victim's computer with a virus that can give the hacker access to the webcam. This attack specifically targets the victim's camera.

Usually, a webcam hacker or camfecter sends an innocent file (image, email, etc.) to its victim that persuades a hidden software (Trojan) through which it can control the victim's camera. The camfecter virus installs silently on the computer when the victim executes / runs the file or application they received. Once installed, the camfecter can activate the webcam and take photos / videos. The camfecter software works just like the original webcam software on the victim's computer, the only difference being that the camfecter checks the software instead of the camera owner.

Most often, hackers spy on women and monitor them at home or in their office. In addition to the observation, they can also hear what they are saying by activating the computer's microphone system. This is why the camera cover guarantees protection against malicious attempts to spy on you. Many police services have recommended the use of webcam cover because it is very effective in blocking and protecting personal data.

People who have a habit of staying naked at home or like to dance without clothes, or during the summer due to heat tend to sleep naked because they want to feel comfortable. If there are videos about your personal activities, this can be publicly exposed to the public and affect your reputation. You may not take it seriously, but you should always anticipate the worst-case scenarios, so it's best to always use webcam Cover.

Apart from the special function, has been described as a very clever idea combining advertising, low cost advertising, advertising flawless appearance, taste and interest to the user for consumer use.

Can accept monochrome or four-color printing, any logo or artist.

Sample uses:
 • Advertising company logo's
 • Advertising product's & service's
 • Promotional gift
 • Greeting card
 • Invitation, exposure, etc.
 • Advertising area
 • Commemorative event or tournament
 • Hotels
 • Restaurants & Bar

With experience and professional disposition, we are there for you in your advertising exposure.

Contact with us for any information or clarification.
     


Περισσότερα Βίντεο - More videos