Πυροτεχνήματα εκδηλώσεων Trendy fireworks

Τηλ: 697 4121 735


01                 ↑ 2204 - Διάρκεια 30sec - Βολές 25 - Διάμετρος 0,8" - Cat 2 - 80 ↑
02                 ↑ 2206O - Διάρκεια 30sec - Βολές 25 - Διάμετρος 0,8" - Cat 2 - 80 ↑
03                 ↑ 2210 - Διάρκεια 20sec - Βολές 16 - Διάμετρος 1" - Cat 2 - 80 ↑
04                 ↑ 2213 - Διάρκεια 40sec - Βολές 36 - Διάμετρος 0,8" - Cat 2 - 100 ↑
05                 ↑ 2217T - Διάρκεια 40sec - Βολές 49 - Διάμετρος 0,8" - Cat 2 - 180 ↑
06                 ↑ 2219 - Διάρκεια 40sec - Βολές 16 - Διάμετρος 1,2" - Cat 2 - 120 ↑
07                 ↑ 2252R - Διάρκεια 30sec - Βολές 25 - Διάμετρος 1" - Cat 2 - 130 ↑
08                 ↑ 2254G - Διάρκεια 30sec - Βολές 25 - Διάμετρος 0,8" - Cat 2 - 140 ↑
09                 ↑ 2283 - Διάρκεια 35sec - Βολές 25 - Διάμετρος 1,2" - Cat 2 - 150 ↑
10                 ↑ 2740S - Διάρκεια 40sec - Βολές 36 - Διάμετρος 1,2" - Cat F2 - 240 ↑
11                 ↑ 2765S - Διάρκεια 40sec - Βολές 50 - Διάμετρος 0,8" - Cat F2 - 180 ↑
12                 ↑ 2807P - Διάρκεια 50sec - Βολές 60 - Διάμετρος 0,8" - Cat F2 - 150 ↑
13                 ↑ 3201W - Διάρκεια 60sec - Βολές 50 - Διάμετρος 1" - Cat 3 - 220 ↑
14                 ↑ 3204T - Διάρκεια 40sec - Βολές 49 - Διάμετρος 1,2" - Cat F3 - 300 ↑
15                 ↑ 3210G - Διάρκεια 60sec - Βολές 25 - Διάμετρος 2" - Cat 3 - 360 ↑
16                 ↑ 3210V - Διάρκεια 60sec - Βολές 25 - Διάμετρος 2" - Cat 3 - 360 ↑
17                 ↑ 3211D - Διάρκεια 60sec - Βολές 25 - Διάμετρος 2" - Cat F3 - 370 ↑
18                 ↑ 3221K - Διάρκεια 110sec - Βολές 128 - Διάμετρος 0,8" & 1" & 2" - Cat 3 - 520 ↑
19                 ↑ 3222D - Διάρκεια 90sec - Βολές 120 - Διάμετρος 0,8" & 1,2" - Cat 3 - 450 ↑
20                 ↑ 3223M - Διάρκεια 90sec - Βολές 116 - Διάμετρος 0,8" & 1" - Cat 3 - 440 ↑
21                 ↑ 3224P - Διάρκεια 90sec - Βολές 110 - Διάμετρος 0,8" & 1" & 1,2" - Cat 3 - 420 ↑
© 2003 - Πυροτεχνήματα εκδηλώσεων Trendy fireworks - Τηλ: 697 4121 735