Home About Site Map Links Contact
SMS αποστολές μηνυμάτων ενημέρωσης & διαφήμισης

Μια TRENDY πρόταση συνεργασίας για την διαφημιστική σας προβολή, με δυναμικά στοχευμένες καμπάνιες προσφορών και προσέλκυσης νέων αλλά και παλαιών πελατών.

Υπηρεσίες μαζικής αποστολής μηνυμάτων SMS σε κινητά τηλέφωνα, είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς αλλά και αποτελεσματικές. Οι καμπάνιες SMS Marketing όσον αφορά στην διείσδυση του μηνύματος, φτάνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% των μηνυμάτων SMS. Διαβάζονται μέσα σε τέσσερα μόλις λεπτά από τη λήψη τους και έχουν ιδιαίτερα μικρό κόστος!

Σε αντίθεση με την γνωστή διαδικασία σύνταξης ενός SMS στην οθόνη του κινητού μας τηλεφώνου, μια καμπάνια SMS Marketing υλοποιείται πολύ πιο δυναμικά και γρήγορα μέσα από την Πλατφόρμα Διαχείρισης SMS και των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.

Η σύνταξη του SMS μηνύματος, η εισαγωγή των επαφών, ο ορισμός του ονόματος του αποστολέα αλλά και πιο σύνθετες ρυθμίσεις όπως, ο προγραμματισμός αποστολής του μηνύματος σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα καθώς και το ιστορικό, οι αναφορές παράδοσης και άλλα στατιστικά στοιχεία, τα διαχειρίζεται η εξειδικευμένη ομάδα των συνεργατών μας. Εσείς ενημερώνεστε άμεσα και αναλυτικά για όλα τα αποτελέσματα, χωρίς να χάνετε χρόνο από τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες ή να πρέπει να είστε "ειδικός" στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις νέας τεχνολογίας.

Έτσι με πολύ απλό τρόπο το μήνυμά σας είναι έτοιμο να φτάσει σε ελάχιστα μόλις λεπτά στους αποδέκτες του, όσοι κι εάν είναι αυτοί, οπουδήποτε στον κόσμο κι αν βρίσκονται. Η διαδικασία υλοποίησης μιας καμπάνιας SMS Marketing διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του SMS και τον τρόπο αποστολής που τελικά επιλέξετε.

Πλησιάστε τους πελάτες σας μέσα από ένα φιλικό προς αυτούς κανάλι επικοινωνίας όπως είναι το κινητό τηλέφωνο. Ενημερώστε τους πελάτες σας για εκπτώσεις και προσφορές ή δώστε τους την δυνατότητα να σας γνωρίσουν απλά με ένα SMS. Μειώστε τα λειτουργικά έξοδα της προβολής σας και ενημερώστε άμεσα τους πελάτες σας και σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τους πρόσβαση σε πληροφορίες προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών που χρειάζονται, μέσω SMS χωρίς να χρειάζεται η δική σας παρέμβαση.

Έχετε δημιουργικές ιδέες όσον αφορά στην προβολή σας αλλά δεν γνωρίζετε πώς να τις υλοποιήσετε? Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε σήμερα μαζί μας για να σας βοηθήσουμε και να σας εξηγήσουμε πώς οι υπηρεσίες μας μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σας.

Αξιόπιστα Υπεύθυνα Ποιοτικά Γρήγορα Αποτελεσματικά


Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση.


English textSMS Direct Marketing - Bulk SMS

A TRENDY cooperation proposal for your advertising promotion with dynamically targeted offers and campaigns to attract new and old customers.

Services sending bulk SMS messages to mobile phones is very popular and effective. SMS Marketing Campaigns for the penetration of the message, reach more than 95% of messages SMS. Read within four minutes of receiving it and have very little cost!

In contrast to the known process of drafting an SMS on the mobile phone us an SMS Marketing campaign carried out much more quickly and dynamically through SMS Management Platform and the services we offer.

The syntax of the SMS message, the import contacts, the definition of the name of the sender as well as more advanced settings, scheduling the message was sent at a specific time and day and history, delivery reports and other statistical data, manage or specialized team of collaborators. You contacted directly and in detail for all results, saving you time from your professional activities or you must be an "expert" in the use of computers and new technology.

So in a very simple way your message is ready to get a few minutes of recipients, and if those are the ones, anywhere in the world they are. The implementation process of an SMS Marketing Campaign varies depending on the type of SMS and the shipping method you finally choose.

Get closer to your customers through a user-friendly communication channel such as mobile phone. Tell your customers about promotions or discounts and give them the opportunity to acquaint you with a simple SMS. Reduce operational costs of your display and talk directly to your customers in real time, giving them access to information provides products and services they need via SMS without requiring your intervention.

You have creative ideas for your view but do not know how to implement them; Do not hesitate to contact us today to help you and explain to you how our services can meet your requirements.

Trust Responsible Quality Fast Effectively


Contact with us for any information or clarification.Περισσότερα Βίντεο - More videos