Home About Site Map Links Contact
Σημαίες, πανό & εκτυπώσεις διαφημιστικής προβολής

Μια TRENDY πρόταση συνεργασίας, με υπηρεσίες & προϊόντα για εκθεσιακά συστήματα προβολής, συστήματα εξωτερικού χώρου & διαφημιστικές σημαίες

Λαμβάνετε μέρος σε έκθεση, χρειάζεστε έξυπνες απλές και οικονομικές λύσεις για να προβάλετε τα προϊόντα σας, θέλετε να διακοσμήσετε τον εργασιακό σας χώρο & να προβάλετε τις υπηρεσίες σας?

Η χρήση banner (διαφημιστικού πανό) ψηφιακής εκτύπωσης είναι ένας ακόμα τρόπος προβολής προϊόντων και υπηρεσιών, αφού προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα. Είναι και αυτά ουσιαστικά μια μεγάλη ψηφιακή εκτύπωση σε εξειδικευμένα υλικά και χρησιμοποιούνται ανάλογα το υλικό, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Στο banner (πανό) το μήνυμα που θέλετε να προβάλετε θα γίνει ορατό από αρκετά μεγάλη απόσταση. Είτε μόνο του στερεωμένο σε περίφραξη, κάγκελα, ή στερεωμένο στον τοίχο, αλλά και με την βοήθεια εκθεσιακών συστημάτων προβολής ή εξωτερικού χώρου συστημάτων προβολής, θα πετύχει το σκοπό του.

Η εκτύπωση banner (διαφημιστικών πανό) γίνετε άμεσα, μέσα σε 2-3 ημέρες και με χαμηλό κόστος.

Τα banner (διαφημιστικά πανό) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διακόσμηση σε εκδηλώσεις, σε συνέδρια, σε εκθέσεις, σε εγκαίνια, σε προωθητικές ενέργειες. Για την διαφημιστική περίφραξη γηπέδων, για ενημερωτικά μηνύματα, για επιγραφές καταστημάτων, για προβολή στο δρόμο σε κολώνες, τοιχοκόλληση, κ.α.

Για τα banner (διαφημιστικά πανό) εσωτερικού χώρου, σε συνδυασμό με τα εκθεσιακά συστήματα προβολής, η εκτύπωση γίνετε σε ειδικό φωτογραφικό χαρτί και σε πολύ μεγαλύτερη ανάλυση και καθαρότητα πραγματικής φωτογραφίας.

Άλλη μια κατηγορία banner (διαφημιστικό πανό) αφορά τις διαφημιστικές σημαίες προβολής.
Με χρήση ειδικού πανιού (σημαιόπανο), ειδικό σύστημα με κοντάρι και βάση στερέωσης σε κάθε μορφής έδαφος η δάπεδο, τα banner (πανό) τύπου σημαίας κερδίζουν τις εντυπώσεις. Εύκολα στην χρήση, ελαφριά κατασκευή και ύψος προβολής που μπορεί να φτάσει και τα 6μ.

Υλικά εκτύπωσης διαφημιστικών πανό (banner)

 • Μουσαμά εμπρόσθιου ή οπίσθιου φωτισμού
 • Ύφασμα - Σημαιόπανο
 • Δίχτυ
 • Βινύλιο - one way vision
 • Βινύλιο με χρώμα ή διάφανο
 • Φωτογραφικό χαρτί
 • Φιλμ πλαστικοποίησης
Τα υλικά είναι σε ρολό και φτάνουν τα 5μ πλάτος. Με θερμική συγκόλληση επιτυγχάνουμε κάθε όριο & διάσταση που θέλετε να καλύψετε. Άλλα βοηθητικά υλικά, pvc, forex, kappa mount, kappa line, ξύλο, αλουμίνιο, γυαλί, plexiglass κ.α.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας προμηθεύσουμε κάθε μορφής διαφημιστικών πανό (banner), εκθεσιακά συστήματα προβολής, συστήματα προβολής εξωτερικού χώρου, καθώς και διαφημιστικές σημαίες με σύστημα στήριξης, σημαίες προβολής, εταιρικές, σημαίες παραλίας, ναυτικές, πλοίων, λάβαρα, σημαίες μονής ή διπλής όψης, κ.α.


Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση.


English text


Flag, banner's & print display advertising promotion

A TRENDY cooperation proposal, services & products for exhibition display systems, outdoor projection systems & outdoor advertising flags.

Take part in an exhibition, you need smart simple and inexpensive solutions to view the products you want to decorate your workplace and to view your services?

Advertising banner with digital printing is another way to view the products and services they offer unique advantages. What is essentially a large digital printing and specialty materials are used depending on the material, both indoors and outdoors.

On advertising banner the message you want to display will be visible from quite a long distance. Either alone mounted on fence railings, or clamped on the wall, but with the help of exhibition display systems and outdoor display systems, will achieve his goal.

The printing in advertising banners, become directly within 2-3 days and at low cost.

The advertising banner can be used for decorating events, conferences, exhibitions, openings, promotional activities, events, actions. For advertising fencing land for informational messages, store inscriptions, for viewing on the road in columns, billboards, etc.

For indoors advertising banner, in conjunction with the exhibition display systems, printing is done in special photo paper and much more analysis and purity actual photograph.

Another class of advertising banner is the advertising flags display. By using a special textile, a special system with pole and mount for any form ground and floor, banner flag type earn impressions. Easy to use, lightweight construction and high visibility that can reach up to 6m.

Print advertising banners
 • tarpaulin frontlit & backlit
 • Textile
 • Mesh
 • Vinyl - one way vision
 • Vinyl color or transparent
 • Photo paper
 • Lamination film
The materials are on a roll and reach 5m wide. By thermal bonding limit and achieve each dimension that you want to cover. Other ancillaries, pvc, forex, kappa mount, kappa line, wood, aluminum, glass, plexiglass, etc.

We are at your disposal to provide you with any form of advertising banners, exhibition display systems, outdoor projection systems or outdoor advertising flags with support system, promo flags, company flags, beach flag promotion, marine flag, custom made flags, boat, ship, vessel, banner flag, flags with one side print or two side print flags, etc.


Contact with us for any information or clarification.

Περισσότερα Βίντεο - More videos