Home About Site Map Links Contact
Εκτυπώσεις μεγάλων διαστάσεων & διαφημιστικής προβολής

Μια TRENDY πρόταση συνεργασίας,
με υπηρεσίες εκτυπώσεων για την προβολή σας

Με την ψηφιακή εκτύπωση από ειδικούς εκτυπωτές και σε εξειδικευμένα υλικά μπορούμε να πετύχουμε, εκτυπώσεις μεγάλων διαστάσεων για την διαφημιστική μας προβολή και όχι μόνο!

Η κάλυψη ενός κτιρίου με ψηφιακή εκτύπωση είναι ο ένας ακόμα αποτελεσματικός τρόπος προβολής του μηνύματος που θέλετε να προβάλετε, αφού προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα λόγω του τεράστιου μεγέθους που μπορεί να γίνει η εκτύπωση.

Το μήνυμα που θέλετε να προβάλετε θα είναι ορατό από αρκετά μεγάλη απόσταση. Η εργασία ολοκληρώνετε μέσα σε λίγες ημέρες και το κόστος είναι σχετικά χαμηλό για μια τέτοια προβολή. Η αντοχή των υλικών διαρκεί χρόνια!

Οι μεγάλες εκτυπώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για την διακόσμηση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων, εγκαινίων. Για την διαφημιστική περίφραξη γηπέδων, για ενημερωτικά μηνύματα, για επιγραφές καταστημάτων, κ.α.

Επίσης μπορείτε να διακοσμήστε τον χώρο σας, με "έργα τέχνης" μεγάλων διαστάσεων, από όμορφες προσωπικές φωτογραφίες, φωτογραφίες προϊόντων ή γενικών θεμάτων, εκτυπωμένες σε ανάγλυφο καμβά ζωγραφικής.

Η εκτύπωση σε καμβά είναι ιδανική λύση για διακόσμηση ξενοδοχείων, καταστημάτων, εταιρειών, δωματίων, για εκθέσεις φωτογραφίας και για αναπαραγωγή αντιγράφων πραγματικών έργων τέχνης.

Η ψηφιακή εκτύπωση σε καμβά γίνετε σε πολύ υψηλή ανάλυση έως και 1440 dpi με μελανιά ανεξίτηλα και ανθεκτικά σε ήλιο. Η εγγύηση των χρωμάτων της εκτύπωσης σε εσωτερικό χώρο είναι πάνω από 20 χρόνια.

Επιλέξτε μια δική σας φωτογραφία ή θέματα φωτογραφιών από βιβλιοθήκες που υπάρχουν στο διαδίκτυο και εμείς θα τις εκτυπώσουμε σε καμβά και στην διάσταση που θέλετε για τον χώρο σας. Ο καμβάς αφού εκτυπωθεί μετά τον τελαρώνουμε σε ιδικά ξύλινα τελάρα και σφήνες, για να είναι έτοιμος για τοποθέτηση.

Μεγάλες εκτυπώσεις επίσης μπορούν να γίνουν σε αντίστοιχα υλικά για την επένδυση τοίχων, όπως ο τοίχος του παιδικού δωματίου με τον αγαπημένο ήρωα, ο τοίχος του γραφείου με το αγαπημένο προϊόν ή θέμα, κ.α.

Υλικά μεγάλων εκτυπώσεων

 • Μουσαμά εμπρόσθιου ή οπίσθιου φωτισμού
 • Ύφασμα - Σημαιόπανο
 • Δίχτυ
 • Βινύλιο - one way vision
 • Βινύλιο με χρώμα ή διάφανο
 • Καμβάς βαμβακερός, λινός ή συνθετικός
 • Καμβάς ανάγλυφος ή λείος
 • Ταπετσαρία
 • Φιλμ πλαστικοποίησης
Τα υλικά είναι σε ρολό και φτάνουν τα 5μ πλάτος. Με θερμική συγκόλληση επιτυγχάνουμε κάθε όριο & διάσταση που θέλετε να καλύψετε. Άλλα βοηθητικά υλικά, pvc, forex, kappa mount, kappa line, ξύλο, αλουμίνιο, γυαλι, plexiglass κ.α.


Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση.


English text


Large prints - Wrap printed

A TRENDY marketing & cooperation proposal, with print services for your promotion.

With digital printing from specialist printers and specialty materials can achieve, large format printing for advertising our show and more!

Covering a building with digital printing is another effective way of promoting the message that you want to view, it offers unique advantages because of the enormous size that can be printed.

The message you want to display is visible from quite a long distance. The work completed within a few days and the cost is relatively low for such a view. The strength of the material lasts years!

Large prints can also be used for decorating events, conferences, exhibitions, openings. For advertising fencing land for informational messages, store inscriptions, etc.

You can also decorate your space with "artwork" large, beautiful from personal photos, product photos or general subject, printed on textured canvas paintings.

Printing on canvas is ideal for decorating hotels, shops, companies, and rooms, or for exhibitions and reproduce copies of real art.

Digital print on canvas is done in high resolution up to 1440 dpi with ink, indelible and resistant to sun. The guarantee of color printing indoors is more than 20 years.

Choose your own image or photo themes from libraries on the internet and we'll print it on canvas and the size you want for your space. The canvas print since after telaronoume Specially in wooden frames and cleats, to be ready for installation.

Large prints can also be made in similar materials for wall cladding, such as the wall of child room with your favorite hero, the wall of the office with your favorite product or subject, etc.

Printing Material
 • Tarpaulin frontlit & backlit
 • Textile
 • Mesh
 • Vinyl - one way vision
 • Vinyl color or transparent
 • Canvas cotton, linen or synthetic
 • Canvas relief or smooth
 • Wallpaper
 • Lamination film
The materials are on a roll and reach 5m wide by up to 100m long. By thermal bonding limit and achieve each dimension that you want to cover. Other ancillaries, pvc, forex, kappa mount, kappa line, wood, aluminum, glass, plexiglass, etc.


Contact with us for any information or clarification.

Περισσότερα Βίντεο - More videos