Home About Site Map Links Contact
Επιγραφή Λογότυπο Γράμματα, από φελιζόλ

Μια TRENDY πρόταση διαφημιστικής προβολής, Felizol Art

Επιγραφή Λογότυπο Γράμματα διαφημιστικά, felizol art τρόπος διαφημιστικής προβολής

Η αρχική μορφή της πολυστερίνης, ονομαζόμενη στυρόλη, ανακαλύφθηκε το 1839 από ένα αποθηκάριο στο Βερολίνο. Χρειάστηκαν 80 χρόνια για να βρεθεί ότι θερμαίνοντας την δημιουργείτε μια αλυσιδωτή αντίδραση που παράγει μακρομόρια και επονομάστηκε πολυστερίνη. Το 1930 οι επιστήμονες της γερμανικής βιομηχανίας πλαστικών BASF ανέπτυξαν ένα τρόπο για τη εμπορική παραγωγή της πολυστερίνης.

Το 1954 η Διογκωμένη Πολυστερίνη ανακαλύφθηκε τυχαία στην Αμερική. Ένας χημικός προσπαθώντας να βρει σταθερό ελαστικό ηλεκτρικό μονωτικό με βάση τη πολυστερίνη συνδύασε στυρένιο με ισοβουτυλένιο, ένα πτητικό υγρό υπό πίεση. Το αποτέλεσμα ήταν ένα υλικό 30 φορές ελαφρύτερο από τη σκληρή πολυστερίνη και ονομάστηκε Διογκωμένη Πολυστερίνη ή αλλιώς EPS ( το γνωστό φελιζόλ ).

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS) είναι παράγωγο του πετρελαίου και ανήκει στη κατηγορία των αφρώδη πλαστικών. Παράγεται από τον πολυμερισμό του στυρενίου με τη προσθήκη μικρής ποσότητας πεντανίου και χωρίς την προσθήκη άλλων χημικών, (π.χ. HFCs, CFCs, HCFCs, CO2), βλαβερών για την υγεία και το περιβάλλον.

Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή κόκκων διογκωμένου πολυστυρένιου διαμέτρου 2-10μμ. Ο κάθε κόκκος αποτελείτε από 98% αέρα και 2% στυρένιο, είναι αδιαπέραστος από το νερό και την υγρασία, και λόγω του παγιδευμένου αέρα που περιέχει, έχει άριστες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.

Στο πρώτο στάδιο παραγωγής της Διογκωμένης Πολυστερίνης η πρώτη ύλη με τη μορφή κρυσταλιζέ κόκκων θερμαίνεται με τη βοήθεια ατμού σε θερμοκρασία 80-100οC και σε περίπου 0,50 ατμ. σε ειδικούς κλιβάνους που ονομάζονται διογκωτήρες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ο κόκκος μπορεί να διογκωθεί μέχρι και 60 φορές από το αρχικό του μέγεθος και το ειδικό του βάρος μπορεί να κατεβαίνει από 650 kg/m3 συνήθως στα 10-35 kg/m3 ανάλογα το χρόνο διόγκωσης και την ποιότητα του υλικού.

Στη συνέχεια οι διογκωμένοι κόκκοι αποθηκεύονται σε σιλό για περίπου 12 ώρες, για να αφυγρανθούν και να σταθεροποιηθούν ώστε να είναι έτοιμοι για περαιτέρω διεργασία. Στο τελικό στάδιο οι κόκκοι τοποθετούνται σε ειδικές πρέσες με μεταλλικά καλούπια.

Εκεί προστίθεται ξανά ατμός ώστε να δημιουργηθεί περαιτέρω διόγκωση και λόγο του περιορισμένου χώρου να ενωθούν οι κόκκοι μεταξύ τους, παίρνοντας το σχήμα του καλουπιού.

Η ευκολία αυτή της διαμόρφωσης της Διογκωμένης πολυστερίνης τις έχει δώσει απεριόριστες εφαρμογές στην κατασκευή, στη συσκευασία και πολλούς άλλους τομείς. Η Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS σήμερα είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα υλικά παγκοσμίως στον τομέα της κατασκευής και της συσκευασία.

Οι εφαρμογές του είναι πρακτικά απεριόριστες και τις χαρακτηρίζουν η ευελιξία, η αντοχή, η οικονομία, η ποιότητα και η φιλικότητα προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Που χρησιμοποιείται το φελιζόλ (Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS)
Αν και είναι ένα υλικό με απεριόριστες εφαρμογές και μοναδικές ιδιότητες δεν έχει κερδίσει το μερίδιο της αγοράς που της αρμόζει, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.

 • Δημιουργεί καινοτόμες κατασκευές που ενισχύουν την εικόνα και την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σας
 • Έχει εντυπωσιακό αποτέλεσμα
 • Είναι οικονομικό σε χσέση μέ άλλα προϊόντα
 • Εντυπωσιακή παρουσία και προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας στο σημείο ενεργοποίησης POP, εκεί που αποφασίζει ο αγοραστής και καταναλωτής
 • Έχει εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση
 • Έχει γρήγορους και ευέλικτους χρόνους παράδοσης
 • Δημιουργεί κατασκευές σε διάφορα μεγέθη, από πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες
 • Είναι για εσωτερική και εξωτερική χρήση
 • Έχει υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
 • Δημιουργεί 3D τρισδιάστατα σχέδια και τριδιάστατα λογότυπα εταιρειών
 • Έχει γραμματοσειρά της επιλογής σας
 • Είναι ελαφρύ και ευέλικτο
 • Είναι 100% Ανακυκλώσιμο
 • Κατασκευάζεις γράμματα, αριθμούς, λογότυπα
 • Κατασκευάζεις αντίγραφα προϊόντων σε φυσικό ή μεγάλων διαστάσεων μέγεθος
 • Κατασκευάζεις εταιρικά σήματα
 • Κατασκευάζεις αντικείμενα
 • Δημιουργείς ειδικές κατασκευές

Χρήση σε
 • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, επιγραφή, λογότυπο, σηματοδότηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διακόσμηση βιτρίνας, διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, εποχιακές προβολές (Χριστούγεννα, Πάσχα, Εκπτώσεις), δείκτες τιμών προϊόντων, προώθηση πωλήσεων, Marketing Services
 • ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, σηματοδότηση περιπτέρων, διαφημιστικό και προωθητικό υλικό, εταιρικά σήματα, επιγραφές, λογότυπα, προβολές προϊόντων, ειδικές κατασκευές, διαφημιστικές καμπάνιες
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, εποχιακές εκδηλώσεις, φωτογραφία, πολυχώροι εκδηλώσεων, γάμος, βάφτιση, γαμήλια εκδήλωση δεξίωση, στολισμός χώρου
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, καλούπια, κορνίζες, ειδικές κατασκευές

Ένα εντυπωσιακό καλώς όρισμα για πελάτες, επισκέπτες & καλεσμένουςΕπικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση.


English text


Singboard Label Logo & Letters from Felizol EPS

A TRENDY advertising and marketing proposal

Singboard Label Logo & Letters, a felizol art way of promotion

The original form of polystyrene, styrene called, was discovered in 1839 by an apothecary in Berlin. It took 80 years to find that the heating create a chain reaction which produces macromolecules and surnamed polystyrene. In 1930, scientists of the German plastics industry BASF developed a way for the commercial production of polystyrene.

In 1954, the Expanded Polystyrene was accidentally discovered in America. A chemist attempting to find a stable electrical insulating rubber based on polystyrene combined styrene with isobutylene, a volatile liquid under pressure. The result was a material 30 times lighter than the hard polystyrene and called Expanded Polystyrene or otherwise EPS.

The Expanded Polystyrene (EPS) is a derivative of petroleum and belongs to the category of plastic foam. Produced by the polymerization of styrene with the addition of a small amount of pentane and without the addition of other chemicals (e.g., HFCs, CFCs, HCFCs, CO2), harmful to health and environment.

The result is the production of granules of expanded polystyrene 2-10mm diameter. Each granule is composed of 98% air and 2% styrene, is impervious to water and humidity, and due to the trapped air which contains, and has excellent thermal insulating properties.

In the first step of the production of EPS raw material in the form of granulated granules with heated with steam at a temperature 80-100oC at about 0.50 atm. in special ovens called diogkotires.

During this process the grain can swell up to 60 times its original size and specific gravity can be lowered from 650 kg / m3 in typically 10-35 kg / m3 depending on the swell time and the quality of material.

Then the swollen grains stored in silos for about 12 hours, allowed to dry and to be stabilized so that it is ready for further processing. In the final step the granules are placed in special presses with metal molds.

Here again vapor is added to create further swelling and therefore the limited space to join the granules together, taking the shape of the mold.

The convenience of this formulation of the Expanded polystyrene has given unlimited applications in manufacturing, packaging and many other areas. The Expanded Polystyrene-EPS today is one of the most common materials in the world in the field of manufacturing and packaging.

The applications are practically unlimited and characterize flexibility, durability, economy, quality and friendliness toward people and the environment.

Used Styrofoam (Expanded Polystyrene-EPS)
Although it is a material with unlimited applications and unique properties has not won the market share it deserves, as in other countries.
 • Innovative structures that enhance the profile and visibility of your products and services
 • Economic and impressive results
 • Great presentation and promotion of products and services to the point where activation POP decide the buyer and consumer
 • Easy to transport and placement
 • Quick and flexible delivery times
 • Construction of various sizes (from very small to very large)
 • Indoor and outdoor use
 • High resistance to weathering
 • 3D designs and corporate logos
 • Font of your choice
 • Lightweight and flexible
 • 100% Recyclable
 • Letters, Numbers, Logos
 • Copies in natural products or large size
 • Corporate Signs
 • Objects
 • Special constructions

Use at
 • SHOPS & COMMERCIAL, Signs, logos, Signaling interiors and exteriors, Window Decoration, Interior and exterior, seasonal projections (Christmas, Easter, Sales), price indices of products, marketing, Marketing Services
 • EXHIBITIONS & TRADE CENTERS, Signaling stands, Advertising and promotional material, corporate signs, Signs, logos, Views, specialty construction, Advertising campaigns
 • EVENTS, Interior and exterior, Seasonal Events, Photography, Multiplex events, weddings christenings receptions
 • ARCHITECTURAL APPLICATIONS Moldings, Frames, Special Engineering

A great welcome presentation for clients, visitors & invited guestsContact with us for any information or clarification.Περισσότερα Βίντεο - More videos