Home About Site Map Links Contact
Χαρτοκιβώτια & κουτιά από χαρτόνι για συσκευασία
Χαρτοκιβώτια, ή χαρτόκουτα ή κούτες, κουτιά & είδη κυματοειδούς χαρτονιού

Μια TRENDY πρόταση για συνεργασία σε άλλες υπηρεσίες.

Το χαρτοκιβώτιο, ανήκει σε εκείνα τα μέσα συσκευασίας, που δημιουργήθηκαν για να συγκεντρώσουν και να προστατέψουν τα προϊόντα, κατά τη διαδικασία διαχείρισης και μεταφοράς τους, σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως εκ τούτου, αυτό το είδος της συσκευασίας, αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέσα προστασίας των καταναλωτικών, κυρίως, προϊόντων και όχι μόνο.

Η διαδικασία κατασκευής του, έχει διαφοροποιηθεί θεαματικά στο πέρασμα του χρόνου και η τεχνολογία έχει επιδράσει αποφασιστικά στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών κατά την παραγωγή του και την απόδοση των βέλτιστων αποτελεσμάτων κατά την χρήση του.

Τα τυπωμένα χαρτοκιβώτια μπορούν να φέρουν με πολύ όμορφο τρόπο τα στοιχεία του παραγωγού και πληροφορίες περί του περιεχομένου. Διαφημίζουν το λογότυπο ή την επωνυμία και τον παραγωγό καθ' όλη την διάρκεια της μεταφοράς, της αποθήκευσης και της πώλησης.

Με το χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με άλλους τρόπους συσκευασίας τα χαρτοκιβώτια από κυματοειδές χαρτόνι συμβάλλουν στην οικονομικότερη αντιμετώπιση του κόστους διαχείρισης, μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων. Τα χαρτοκιβώτια εξυπηρετούν όλους τους παραπάνω στόχους γιατί είναι σύνθετες μηχανικές κατασκευές παρά την απλότητα της εμφάνισης τους.

"Δεν είναι τυχαίο, πως η συσκευασία θεωρείται ως μέρος του marketing mix από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς εμπεριέχει στοιχεία διαφήμισης και προώθησης του ίδιου του προϊόντος". (Herbert M. Meyers & Richard Gerstman)

Το χαρτοκιβώτιο, ως ένα από τα πλέον φιλικά υλικά προς το περιβάλλον, που ταυτόχρονα ενσωματώνει χαρακτηριστικά χαμηλού (σχετικά) κόστους και υψηλά ποσοστά προστασίας των προϊόντων που περιέχονται σε αυτό, δικαίως κατέχει την πρώτη θέση σε κατανάλωση, ως υλικού συσκευασίας, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για παράδειγμα, μόνο στη Δ. Ευρώπη, οι καταναλώσεις υλικών συσκευασίας, φέρνουν το χαρτοκιβώτιο πρώτο στην προτίμηση των βιομηχανιών, με ποσοστό που ανέρχεται περίπου στο 41%, παρουσιάζοντας μάλιστα, συνεχείς αυξητικές τάσεις.

Την ίδια στιγμή και ενώ ο πλανήτης, στην κυριολεξία ασφυκτιά, κάτω από το βάρος των βιομηχανικών και καταναλωτικών αποβλήτων, γίνονται συνεχείς προσπάθειες, για μείωση του βάρους των συσκευασιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα, με σκοπό την μείωση του όγκου των απορριμμάτων, που καταλήγουν στις χωματερές.

Για μια ακόμη φορά, το χαρτοκιβώτιο φαντάζει ως μια από τις αποτελεσματικότερες λύσεις, καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό χάρτινης συσκευασίας, καταλήγει στις χωματερές (το υπόλοιπο ανακυκλώνεται) και ταυτόχρονα έχει σχετικά χαμηλό βάρος, σε σχέση με το προϊόν που περιέχεται σε αυτό.

Ο Μέσος Όρος ανακύκλωσης χαρτιού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται περίπου στο 63%-70%.

Ποιότητες: δίφυλλο, τρίφυλλο, πεντάφυλλο & επτάφυλλο σε κραφτ ή ανακυκλωμένο
Χρώμα προ εκτύπωσης: Λευκό ή καφέ

Τύποι χαρτοκιβωτίων & είδη κυματοειδούς χαρτονιού

 • Κανονικά χαρτοκιβώτια
 • Κιβώτια χωρίς πάνω αυτιά
 • Χαρτοκιβώτια ντουλάπα
 • Χαρτοκιβώτια με αλληλεπικαλυπτόμενα αυτιά
 • Αναδιπλούμενο πεντάπλευρο
 • Πλήρως τηλεσκοπικό
 • Μισό τηλεσκοπικό
 • Κιβώτιο με δύο καπάκια
 • Αναδιπλούμενο κιβώτιο
 • Κιβώτια με κοπτικό Die Cut
 • Χαρτοκιβώτια ποιοτικής εκτύπωσης
 • Συσκευασία έτοιμη για το ράφι
 • Προκολλημένα χαρτοκιβώτια
 • Δίσκοι Trays
 • Πάτοι
 • Κυψέλες
 • Χαρτοτελάρα
 • Διαχωριστικά
 • Χαρτογωνίες
 • Χάρτινα κουτιά μολυσματικών υλικών νοσοκομείων
 • Χαρτοκιβώτια για νοσοκομεία με πιστοποίηση, σακούλα και κλιπ ασφαλείας
 • Χαρτοκιβώτια νοσοκομειακών αποβλήτων 40L & νοσοκομειακά απόβλητα 60L
 • Χαρτοκιβώτια για ανακύκλωση, χωρίς ή με έως τετράχρωμη εκτύπωση
 • Χάρτινοι σωλήνες σχεδίων Θήκη / Χάρτινος σωλήνας για σχέδια θήκες
 • Κύλινδροι συσκευασίας μεταφοράς / Χάρτινος κύλινδρος για σχέδιο
 • Χάρτινα κουτιά ταχυμεταφορών / Κουτί χάρτινο για αποστολή με courier
 • Χάρτινα κουτιά αποστολών σε διάφορες διαστάσεις & custom παραγωγή
Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων και η υψηλή τεχνογνωσία των εξειδικευμένων συνεργατών, μας επιτρέπει να απευθυνόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές εταιρίες, μεταφορικές εταιρίες, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών κλπ., για την πλήρης κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της συσκευασίας, αποθήκευσης και της προώθησης προϊόντων.

Εγγύηση μας, η άριστη ποιότητα των προϊόντων συνδυασμένη με ανταγωνιστικές καλύτερες τιμές και τον πιο σύντομο χρόνο παράδοσης.


Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση.


English text


Carton & cardboard box for package
Cartons or cardboard boxes & cardboard items

A TRENDY proposal for cooperation in other services.

The box belongs to those packages, created to raise and protect their products, in the process management and transportation, throughout the whole supply chain. Therefore, this type of packaging is one of the main instruments of consumer protection, notably, products and more.

The manufacturing process has changed dramatically over the years and technology has influenced decisively to improving the quality characteristics during the production and yield the best results when using it.

The printed cartons can have a very beautiful way the data producer and the content information. Advertise your logo or name and producer throughout the duration of the transport, storage and sale.

With the lower cost compared to other types of packing cartons from corrugated cardboard to help address the most economical cost management, transport and storage of products. Boxes serve all these goals because they are complex mechanical structures despite the simplicity of the show.

"It is no coincidence that the packaging is considered as part of the marketing mix by more and more enterprises because it contains elements of advertising and promotion of the product itself." (Herbert M. Meyers & Richard Gerstman)

The box, as one of the most eco-friendly materials, which simultaneously incorporates features low (relatively) high cost and protection of the products contained in it, rightly ranks first in consumption as packaging materials worldwide.

For example, only in Western Europe, consumption of packaging materials, carton bring the first choice of industries, with a rate of approximately 41%, showing an even, continuous upward trend.

At the same time, and while the planet, literally suffocating under the weight of industrial and consumer waste are constant efforts to reduce the weight of packaging used on products in order to reduce the volume of waste to landfill .

Once again, the carton looks as one of the effective solutions, as only a small percentage carton, ends up in landfills (the remainder is recycled) and simultaneously has a relatively low weight in relation to the product contained in it.

The average recycling paper in the European Union amounts to approximately 63% -70%.

Qualities:-leaf clover, cinquefoil & eptafyllo in kraft or recycled
Color before printing: white or brown

Boxes Type & corrugated carton types
 • Regular slotted carton (RSC)
 • Half slotted carton (HSC)
 • Wardrobe-carton
 • Full overlap slotted carton (FFOC)
 • Five-panel folder (FPF)
 • Fully telescopic
 • Half telescopic
 • Box with two lids
 • Folding box
 • Boxes Die Cut
 • Carton finable printing quality
 • Shelf Ready Packaging
 • Pre glued cartons
 • Trays
 • Insoles
 • Cells
 • Fruit carton box Consumer packaging
 • Carton dividers
 • Carton cornerboard
 • Cartons for hospitals with printing & certification
 • Boxes for medical waste 40L & 60L
 • Cartons for recycling up to four-color printing
The wide variety of products and highly skilled specialists, allows us to address a wide range of businesses, such as industries, commercial companies, transportation companies, food and beverage etc., for full coverage of the needs of the modern enterprise in packaging, storage and marketing.

Our guarantee, excellent product, quality combined with competitive prices and best shortest delivery time.


Contact with us for any information or clarification.


   


Περισσότερα Βίντεο - More videos